تبلیغات
اهل سنت مذهب حنفی - نرم افزار ریاض الصالحین جلد ۱و۲
اهل سنت مذهب حنفی

نام نرم افزار :ریاض الصالحین دو جلدی


توضیحات : مجموعه احادیث صحیح بخاری ( در دو جلد) که بصورت یک برنامه نگاشته شده است.


زبان : عربی


لینک دانلود: