تبلیغات
اهل سنت مذهب حنفی - پیدایش فرقه وهابیت
اهل سنت مذهب حنفی


توضیحات: این کتاب پیدایش فرقه ی وهابیت را توضیح داده و عقائد باطل آنان را نیز بیان میکند. این کتاب به صورت pdf بوده و حجم آن 276 kb میباشد.

برای دانلود کلیک کنید