تبلیغات
اهل سنت مذهب حنفی - وضو در اهل سنت
اهل سنت مذهب حنفی

اول دستها رو تا مچ 3 بار میشوییم که سنت است،دوم داخل دهان رو 3 بار

آب میکشیم که اونم سنت است،بعد داخل بینی رو هم 3 بار آب میکشیم که

اونم سنت است،چهارم صورت رو از بالا از جایی که مو در اومده تا پایین فک و

از چپ پایین نرمی گوش تا راست اونم تا نرمی گوش کلا این محوطه را 3 بار با

آب میشوییم که این فرض است،پنجم  دست  راست بعد چپ را با آب 3 بار از

از کف دست تا بعد آرنج میریزیم و از اول دست تا آرنچ بعد از بالا آرنج تا اول

دست مسخ میکنیم این یک بار شد این کار را کلا واسه هر دست 3 بار انجام

میدهیم این هم فرض است.شش دست را تا مچ با آب میشوییم با سه

انگشت آخری از پیشانی تا پس گردن وبا کف دست از دو طرف سر از پشت

تا پیشانی میکشم حالا دو دو انگشت ماندبزرگه رو داخل گوش آخری رو

پشت گوش میکشیم وپشت دست را به گردن میکشیم در حالی این کارا رو

میکنیم کلمه شهادتین رو هم میگوییم یکی از این مسخ ها فرض است و

چهارتای بقیه سنت ولی هیچ کس نمیداند کدام فرض است کدام سنت

بخواطر همین همه رو انجام میدهیم وآخری پا رو تا یکم بالای غوزک پا 3 بار

پای راست 3بار پای چپ این هم فرض است. سه بار شستن خودش سنت است
نوشته شده در تاریخ شنبه 2 بهمن 1389 توسط محمد محمدی