تبلیغات
اهل سنت مذهب حنفی - علی داماد رسول وعمر داماد علی
اهل سنت مذهب حنفی

(1)     علی(رض) دختر خود اُمّ کلثوم را بنکاح عمر(رض)داد. (شرح شرائع از ابوالقاسم قمّی)\

 

(2)     اگرنبی ا...دختر به عثمان(رض)داد،ولی دختر به عمر(رض) فرستاد.(مجلس المومنین از نورالله شوستری)

 

(3)     وقتیکه عمر(رض)وفات شد علی (رض)اُمّ کلثوم را بخونه خود برد.(تهذیب الاحکام فروع دین)

 

(4)     اُمّ کلثوم بنت علی(رض)وپسرش زید فرزند عمر(رض)بن الخطاب هر دو در یک ساعت وفات شدند.(حضرت جعفر صادق)

 

(5)     محمدبن جعفر طیار (رض)بعد از وفات شدن عمر(رض)بن الخطاب بشرف مصاهرت حضرت امیرالمومنین(رض) مشرف گشته اُم کلثوم را تزویج نمود. (مجالس المومنین)

 

(6)     بازدواجِ عمر(رض)دادن علی(رض)دخترش را بنا بر حکم الله بود.وعمر(رض)از مومنان کامل وپاکیزه وعارف بخداوند بود.

 

بدلایل زیر:                                                                                             (سربازی)

 

(7)     هر آئینه ائمّه هیچکاری را بدون حکم الهی انجام نمیدهند واز دستور او سرنمیپیچند.   (اصول کاافی)

 

(8)     زن عارفه (مومنه)را فقط به نکاح مرد عارف (مومن) باید داد.  (حضرت صادق فروع کافی صـــــــــ143)

 

(9)     زنان پلید شایسته مردان پلید هستند،ومردان پلید لایق زنان پلید میباشند،امّا زنان پاکیزه شایسته مردان پاکیزه ومردان پاکیزه لایق زنان پاکیزه هستند.      (قرآن سوره نور آیه26)

 

(10)  حضرت عمر (رض)بنا به پیشنهاد حضرت علی (رض) شهربانو را به نکاه حضرت حســــــین(رض)ومهریه اش را هم شخصا از بیت المال پرداخت نمود.      (جلاء العیون ـــــــــــــاصول کافی)
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 بهمن 1389 توسط محمد محمدی