تبلیغات
اهل سنت مذهب حنفی - مقام ابوبکر صدّیق (رض)
اهل سنت مذهب حنفی

(1)     ابوبکر(رض)والی ما گردید در حالی که او بهترین خلیفه خداوند بود وبر ما مهربانتر وبا

 

     شفقت تر بود. (حضرت علی (رض) بروایت امام صادق وامام بااقر(ع))

 

(2)     قسم بذات پروردگار تو پیشوای مومنین بودی،وتو به مانند کوه محکمی بودی که وزش

 

بادهای تند نتوانستند او را تکان بدهند. (حضرت علی (رض)

 

(3)     وقتیکه که رسول خدا صلی الله علیه وسلم وفات شد وابوبکر(رض) خلیفه گردید مطابق اعمال

 

پیغمبــــــــر(ص)عمل کرد وتا دم آخر موافق سیرت آنحضرت رفتار نمود.سپس عمر(رض) به

 

خلافت رسید او نیز طبق دستور آنها عمل کرد وتا دم مرگ برابر سیرت آنها رفتار نمود. (حضرت علی(رض)

 

(4)     ابوبکر(رض)با کفار جهاد کرد وبا مرتدّین مبارزه نمود وآنها را کشت یا اینکه مسلمان

 

گردیدند به سبب وی اسلام تسعه یافت وجزیه را بر گردن کفار وضع نمود،مساجد ساخت ودر

 

ایام خلافتش فتنه وفسادی واقع نگردید.  (نهج البـــــــــــــــــــلاغه)

 

(5)     از امام باقر درباره حیله سیف سوال شد که آیا جائز است؟در پاسخ فرمود:بله..تحقیق

 

ابوبکر صدیق (رض)شمشیر خود را با نقره محلَّی ساخته بود.راوی گفت:آیا تو هم او را صدّیق

 

می نامی؟آنگاه امام از جای خود پرید و فرمود:بله.او صدیق است وهرکس که وی را صدّیق

 

نگوید خداوند حرفش را در دنیا وآخرت تصدیق نکند. (اردبیلی در کشف الغمّبر)

 

(6)     ابوبکر صدیق(رض)جدِّ من است،آیا کسی ممکن است که آباءواجداد خود را دشنام دهد؟خداوند
به من عزت ندهد اگر من عزّت وعظمت صدیق
(رض)را باور نکنم.  (حضرت جعفر صادق (رح)
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 بهمن 1389 توسط محمد محمدی