تبلیغات
اهل سنت مذهب حنفی - تحقیق یک غیر مسلمان درباره ذکر "الله"
اهل سنت مذهب حنفی

یك پژوهشگر هلندى غیرمسلمان !! اخیراً تحقیقى در دانشگاه آمستردام انجام داده و به این نتیجه

رسیده كه ذكر كلمه جلاله الله و تكرار آن، موجب آرامش روحى مى شود و استرس و نگرانى را از بدن انسان دور مى كند.

این پژوهشگر غیرمسلمان هلند مى گوید: پس از انجام تحقیقاتى سه ساله روى تعداد زیادى

مسلمان كه قرآن مى خوانند، به این نتیجه رسیدم كه ذكر كلمه جلاله الله و تكرار آن، موجب آرامش ر

وحى مى شود و استرس و نگرانى را از بدن انسان دور مى كند و نیز به تنفس انسان نظم و ترتیب

مى دهد. وى در ادامه افزود: بسیارى از این مسلمانان كه روى آنان تحقیق مى كردم از بیمارى

هاى مختلف روحى و روانى رنج مى بردند. من حتى در تحقیقاتم از افراد غیرمسلمان نیز استفاده

كرده و آنان را مجبور به خواندن قرآن و گفتن ذكر الله كردم و نتیجه باز هم همان بود. خودم نیز از این

نتیجه به شدت غافلگیر شدم زیرا تاثیر آن بر روى افراد افسرده، ناامید و نگران، تاثیرى چشمگیر و

عجیب بود. این پژوهشگر هلندى همچنین گفت: از نظر پزشكى برایم ثابت شد كه حرف الف كه كلمه

الله با آن شروع مى شود، از بخش بالایى سینه انسان خارج شده و باعث تنظیم تنفس مى شود، به
ویژه اگر تكرار شود و این تنظیم تنفس به انسان آرامش روحى مى دهد. حرف لام كه حرف دوم الله

است نیز باعث برخورد سطح زبان با سطح فوقانى دهان مى شود. تكرار شدن این حركت كه در

كلمه الله تشدید دارد نیز در تنظیم و ترتیب تنفس تاثیرگذار است. اما حرف  هاء حركتى به ریه مى

دهد و بر دستگاه تنفسى و در نتیجه قلب تاثیر بسیار خوبى دارد و موجب تنظیم ضربان قلب مى

شود. به راستى كه قرآن كریم در آیه اى كریمه مى فرماید: الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ... الا

بذكر الله تطمئن القلوب. ، نیك است ذكر نام جلاله را فراموش نكنیم.
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 بهمن 1389 توسط محمد محمدی