تبلیغات
اهل سنت مذهب حنفی - پایبندی به سنت های حضرت محمد (ص)
اهل سنت مذهب حنفی

اینک در زمانه ای قرار داریم که آخرالزمان نامیده شده که این بدان

معناست که رسول الله (ص) فرمودند زمانی فرا می رسد که

هرکسی از امت من اگر یک سنت از سنتهای مرا اجرا کند به او ثواب

هفتاد شهید می رسد.

صحابه فرمودند یا رسول الله ما با این همه تلاش وکوشش ورشادتها

می جنگیم وتمام سنتها شما راانجام می دهیم ودر راه دین شهید

هم می شویم ولی ثواب یک شهید به ما می رسد ولی آنها با انجام

دادن یک سنت ثواب هفتاد شهید کسب می نمایند.

رسول الله در جواب فرمودند: آن زمان آخرالزمان است که آن شخصی

که سنتهای مرا انجام می دهد به مانند آن است که تکه ای آتش در

دست گرفته است؟!؟!.
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 بهمن 1389 توسط محمد محمدی