تبلیغات
اهل سنت مذهب حنفی - در باره نماز جمعه
اهل سنت مذهب حنفی

                           بیان فضائل روز جمعه

پیغمبراکرم (ص)فرموده اند:از همه روزها روز جمعه بهتر است.در همین روز آدم (ع)پیدا گشت ودر همین روز داخل بهشت گردید ودر همین روز از بهت بیرون آورده شدو وقوع قیامت در همین روز خواهد بود.
امام محمدابن حنبل میفرماید:از بعضی وجوهات مرتبه ودرجه شب جمعه از لیلة القدر بیشتر است چرا که در همین شب سرور دوعالم نبی اکرم(ص) در رحم مادر جلوه افروز شدند واین کرامت باعث اینقدر خیر و برکت است که آنها را حسابی نیست.
پیغمبر اکرم(ص)فرموده اند:که در روز جمعه ساعتی است که هر دعایی در آن اجابت میشود ولی این ساعت تعین نگردیده تا شخص مسلمان تمام ساعات این روز را متوجه بخدا باشد فضائل روز جمعه در کتب احادیث بسیار است.
از روز پنجشنبه فکر ادای نماز جمعه را داشتن،در روز جمعه غسل کردن موی سر وغیره تراشیدن،بعد از غسل بهترین لباس را که در اختیار دارد پوشیدن،عطر خوشبویی اتعمال کردن،ناخن گرفتن،اول وقت به مسجد جامع رفتن.

                                         بیان فضائل نماز جمعه

نماز جمعه فرض عین است از قرآن مجید واحادیث متواتره و اجماع امت ثابت است واز اعظم شعائر اسلام است منکر آن کافر وبدون عذر تارک آن فاسق است.
قول تعالی:یا ایها الذین امنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعواالی ذکرالله وذرواالبیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون
یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی که ندا در داده شد برای نماز در روز جمعه بشتابید بسوی ذکر خدا ومعامله را ترک کنید این بهتر است برای شما اگر بدانید.
پیغمبر اکرم(ص)فرموده اند:هر که روز جمعه غسل کند بعد خوشبویی وعطر استعمال نماید وبه سوی مسجد جامع برود وبعد از ورود بدون اینکه بر گردن مردم قدم بگذارد وهر اندازه نماز نفل بتواند بخواند وقتی که امام برای خطبه خواندن بلند شد سکوت کند وخطبه را استماع نماید از جمعه گذشته تا کنون همه گناهان آن معاف میگردد..

                      نماز جمعه بر چه اشخاصی واجب است

مقیم بوده لذا بر مسافر جمعه فرض نیست،صحیح وسالم بودن (بر مریض جمعه واجب نیست)،مرد بودن بر زن مسجد رفتن جایز نیست،آزاد بودن بر غلام نماز جمعه واجب نیست،بالغ بودن،عاقل بودن،مسلمان بودن.
بیان شرطهای صحت جمعه
در شهر وقصبه ودهات بزرگ نماز جائز است،در وقت نماز ظهر پیش وقت نماز یا بعد از آن نماز جمعه جائز نیست،خواندن خطبه پیش از نماز در جلوی مردم اگر چه به گفتن سبحان الله والحمدلله اکتفا شود واگر خطبه بعداز نماز خوانده شود جائز شود،

                                   بیان مسائل خطبه
وقتی مردم جمع شدند امام بر منبر بنشیند ومؤذن روبروی امام ایستاده اذان دهد بعد از اذان فورأ امام ایستاده شود و خطبه شروع نماید،در خطبه دومی برای اصحاب وازواج مطهرات خصوصا خلفای راشدین رضوان الله علیهم اجمعین دعا کردن مستحب است،وقتی امام برای خطبه ایستاده شد نماز خواندن،باهم دیگر صحبت کردن و.... مکروه است،در میان دو خطبه وقتی امام مینشیند دست بلند کردن برای دعا مکروه است،البته به قلب دعا کردن بدون اینکه دست بلند شود یا به زبان چیزی گفته شود جائزاست، خطبه را از روی نوشته خواندن جائز است،

                                  بیان مسائل نماز جمعه

بهتر است هر که خطبه را میخوان نماز را همان بخواند واگر کسی دیگر بخواند جائز است،بعداز تمام شدن خطبه فورا نماز شروع شود ودر نماز وخطبه انجام دادن کارهای دنیوی مکروه است البته اگر امر دینی باشد اشکالی ندارد،بعداز نماز جمعه بعضی اشخاص ظهر احتیات میخوانند این کار مطلقا جائز نیست،ورود به مسجد دو رکعت تحیة مسجد،بعد از اذان اول چهار رکعت سنت جمعه،اذان دوم خطبه بد از خطبه دو رکعت فرض جمعه،بعد چهار رکعت سنت هذه الوقت،آخری هم دو رکعت سنت هذه الوقت.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 بهمن 1389 توسط محمد محمدی