تبلیغات
اهل سنت مذهب حنفی - حدیث هفته
اهل سنت مذهب حنفی

پیغمبر اکرم«ص»فرمودند؛ چهار نفر انساها در گمراهی بزرگ به سر میبرند،
«۱»آنهایی که اسم مرا بشنوند و بر من درود نفرستند«زیرا خداوند فرموده من و فرشته ها بر محمد صلوات و درود میفرستیم».

«۲»آنهایی که اذان را بشنوند و جواب آن را ندهند«هر کس که بی توجهی به اذان کرد و جواب آن را ندهد وبا انسانی صحبت کند یا غیره در قبر و روز قیامت کر و لال خواهد شد» .

«۳»آنهایی که در حالت نماز بوده و بر پیشانی خود دست بکشد برای تمیز کردن یا چیز دیگر«بعد از سلام دست کشیدن به پیشانی مصتحب است».

«۴»آنهای که در حالت ایستاده جیش کنند به راستی که از کافران خواهند شد«تحقیق علمی ثابت کرده که ایستاده جیش کردن بر مسانه،کلیه و بدن انسان ضررهای بسیاری ایجاد میکنه».
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 اسفند 1389 توسط محمد محمدی